สิ่งที่ควรระวังในการใช้สารเคมี

ร้านเคมีภัณฑ์

สารเคมีเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง แต่ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีชนิดใดก็ตาม นอกจากจะให้ประโยชน์แล้ว ยังสามารถให้โทษได้ด้วย หากใช้งานไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ ใช้งานประมาทและไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยเฉพาะของใช้ในบ้านที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้ง่ายที่สุด เพราะของเหล่านี้เราต้องใช้ทุกวันอยู่แล้ว

ดังนั้นหากต้องใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่มีส่วนประกอบเป็นสารเคมีจาก ร้านเคมีภัณฑ์ สิ่งที่ต้องระวังก็คือข้อควรปฏิบัติ เพราะถ้าเผอเรอไม่รอบคอบมากพอ ก็อาจจะเป็นอันตรายกับตัวผู้ใช้ คนรอบข้าง หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมได้ทัน มีข้อใดบ้างที่ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

1.เลือกซื้อเฉพาะที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

สารเคมีเป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้นหากต้องการซื้อสารเคมีชนิดใดก็แล้วแต่ ควรจะเลือกร้านให้เหมาะสม และผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นจะต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องว่าเป็นของอันตราย เพราะผู้ที่ครอบครองจะต้องมีการขออนุญาตก่อน เพื่อครอบครองสิ่งของที่เป็นอันตรายเหล่านี้ หากร้านไหนหรือสินค้าเคมีภัณฑ์ชิ้นใดที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน แนะนำว่าอย่าเพิ่งซื้อดีกว่า

2.เลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สารเคมีจาก ร้านเคมีภัณฑ์ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อนำไปใช้ถูกกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน การเลือกซื้อเคมีภัณฑ์ใดๆ ก็ตามจะต้องเลือกให้ถูกต้องลักษณะงานที่นำมาใช้ ถ้านำมาใช้ผิดประเภท เช่นเอายาฆ่าหญ้า มาใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควรนัก แถมยังเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยใช้เหตุอีกด้วย

3.ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

เพื่อความปลดภัยต่อชีวิตของตัวเองและคนรอบข้าง การใช้งานสารเคมีใดๆ ก็ตามจากร้านเคมีภัณฑ์ จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ได้บอกเอาไว้ในฉลากทุกครั้ง เพื่อที่จะได้รู้วิธีการใช้ที่ถูกต้อง และถ้าหากเกิดอันตรายใดๆ ขณะใช้งานก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

4.เก็บให้มิดชิด

เพราะสารเคมีเป็นสิ่งที่ทำอันตรายได้ทั้งคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม หลังการเก็บทุกครั้งควรเก็บให้มิดชิ้นห่างไกลจากมือเด็ก สัตว์เลี้ยง และถ้าใช้งานเสร็จเรียบร้อยจนหมดขวด ก็ควรกำจัดให้ถูกต้องโดยการนำไปทิ้งในถังขยะที่เป็นขยะอันตราย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

5.ไม่ควรใช้ร่วมกับภาชนะชนิดอื่น

ภาชนะชิ้นใดก็ตามที่มีการนำมาใช้บรรจุสารเคมีจาก ร้านเคมีภัณฑ์ แล้ว ไม่ควรจะนำมาใช้ร่วมกันกับของอย่างอื่น เช่นภาชนะบรรจุอาหาร บรรจุสิ่งของ เพื่อป้องกันสิ่งที่ตกข้างอยู่ในภาชนะ ควรมีการแยกใช้ให้ชัดเจน จะได้ไม่เกิดอันตรายใดๆ ขึ้น

6.ทำความสะอาดร่างกายทุกครั้ง

หลังจากใช้งานสารเคมีโดยการฉีดพ่น ถึงแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม ควรทำความสะอาดร่างกายให้หมดจรด แม้จะใช้งานเพียงเล็กน้อยก็ตาม เพราะสารเคมีอาจจะเข้าไปปเกาะอยู่ตามร่างกายได้ เช่นตาเส้นผม ซอกเล็บมือเล็บเท้า

ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีจาก ร้านเคมีภัณฑ์ วิธีการทั้งหมดที่ได้แนะนำไป ควรปฏิบัติตามให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิอันตรายใดๆ ขึ้น และถ้าหากไม่มีความเข้าใจในการใช้งาน ก็แนะนำว่าอย่าใช้จะดีที่สุด ให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญให้ดีเสียก่อน จะได้เลือกใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยกับตัวเองด้วย