สิ่งที่ควรระวังในการใช้สารเคมี

สารเคมีเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง แต่ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีชนิดใดก็ตาม นอกจากจะให้ประโยชน์แล้ว ยังสามารถให้โทษได้ด้วย หากใช้งานไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ ใช้งานประมาทและไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยเฉพาะของใช้ในบ้านที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้ง่ายที่สุด เพราะของเหล่านี้เราต้องใช้ทุกวันอยู่แล้ว ดังนั้นหากต้องใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่มีส่วนประกอบเป็นสารเคมีจาก ร้านเคมีภัณฑ์ สิ่งที่ต้องระวังก็คือข้อควรปฏิบัติ เพราะถ้าเผอเรอไม่รอบคอบมากพอ ก็อาจจะเป็นอันตรายกับตัวผู้ใช้ คนรอบข้าง หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมได้ทัน มีข้อใดบ้างที่ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 1.เลือกซื้อเฉพาะที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง สารเคมีเป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ […]

Learn more →