ระดับราคาของประกันรถยนต์

โดยทั่วไปนั้นประกันรถยนต์มีอยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ประกันภัยภาคบังคับ และ ประกันภัยภาคสมัครใจ ซึ่งประกันภัยภาคสมัครใจนี้ยังสามารถแบ่งได้อีกถึง 5 ประเภท ซึ่งแน่นนอนว่าให้ความคุ้มครองต่างกันออกไป โดยประกันภัยชั้น 1 ให้ความคุ้มครองสูงที่สุด ตามาด้วย ประกันภัย 2 พลัส ประกันภัย 2  […]

Learn more →